DFS ČEČINKA

DFS ČEČINKA

Súbor má 120 členov, detí vo veku od 8 do 16 rokov, z toho je 40 členov v prípravke a 80 aktívnych členov. Všetkých spája srdečný vzťah k folklóru. Svoj voľný čas využívajú tieto talentované deti na oboznámenie sa s folklórnymi regiónmi Slovenska (zvyky, kroje, tanečné prvky, hudba).

V repertoári má tance, spevy a hudbu z rôznych rázovitých regiónov Slovenska, (napr.: Sekule, Myjava, Trenčín, Liptov, Šumiac, Tekov, Zamutov, Vyšné Raslavice atď.) ale aj tradičné zvyky a obrady obyvateľov Slovenska. DFS Čečinka je jediným detským folklórnym súborom, ktorý počas 30 rokov svojho trvania súvisle vychováva a vedie detskú ľudovú hudbu.

Vystúpeniami pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, na súťažiach, prehliadkach a folklórnych festivaloch na Slovensku dokazujú mladí tanečníci, speváci a muzikanti, že súbor patrí medzi popredné detské folklórne súbory na Slovensku.

Zdroj: www.cecinka.sk