Koniec nudy

Urban Art Festival je jednodňový multižánrový festival v uliciach Bratislavy.

V sobotu 24. júna 2017 môžete navštíviť 14 stagov, 40 vystúpení rôznych hudobných žánrov, 4 diskusie, 3 tematické zóny, Umbrella Street a množstvo sprievodných podujatí. Počas jedného dňa spoznáte významné miesta Bratislavy, domácich umelcov a tu pôsobiace neziskové organizácie. Vstup je voľný!

Festival organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Bratislava Region Tourism podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzulatačné služby svojim členom.

Viac informácii: www.gob.sk


Urban Art Festival is a one-day multi-genre festival in the streets of Bratislava.

On Saturday 24th of June you can experience 14 stages, 40 multi-genre music performances, 4 discussions, 3 thematic zones, Umbrella Street and much more. You will get to see the popular places of Bratislava, local artists and non-profit organizations. For free!

Festival is organized by the regional tourism organization Bratislava Region Tourism. Bratislava Region Tourism is supporting and creating better conditions for tourism development in the Bratislava Region. It takes care of the marketing and propagation activities for its members in Slovakia and abroad. What is more, the organization supports cultural, social and active lifestyle in the region, as well as the natural and cultural heritage preservation. It organizes the events and provides consultations to its members.

More information: www.gob.sk